Câu đố vui dân gian số 6

Vừa bằng hột quít, dưới đất ngậm châu?

Là con gì?