Da cóc mà bọc bột lọc, Bột lọc mà bọc hòn than?

>> Đáp án câu đố vui dân gian: Quả nhãn