Câu đố về đồ vật:

Vật gì bay tít tầng cao
Đón đưa khách tới, khách đi sáng chiều?