Câu đố về động vật:

Bảo tôi là cậu ông trời
Ai mà đánh đập thì trời đánh cho
Là con gì?