Câu đố về thực vật:

Áo xanh đội nón cũng xanh
Bắc cầu chín nhịp dỗ dành em sang
Là quả gì?