Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cánh gì làm gió phát ra vù vù?