Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Thân này ví xẻ đôi bờ
Châu nào eo biển cắt rời làm hai?