Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Tuổi còn niên thiếu
Người con có hiếu
Dũng cảm anh hùng
Căm thù giặc Pháp tàn hung
Thân làm đuốc sống đốt bằng kho xăng.
(Là ai?)