Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cá tôm tấp nập ra vào
Cảng nhưng bảo rạch, trông chồng bặt tăm?