Câu đố về động vật:

Cá gì vốn rất hiền lành
Xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm?
(Là con gì?)