Câu đố về động vật:

Cá gì hụt cẳng chết chìm dưới sâu?