Câu đố về thực vật:

Tóc xanh mươn mướt
Soi bóng trên sông
Con bám sau trước
Chẳng bước đi đâu
Là cây gì?