Câu đố tổng hợp:

Cả đời chẳng biết sợ ai
Hễ gặp anh nước một hai xin hàng
Là cái gì?