Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào “Phố Hiến” một thời
Sau “kinh kỳ” xếp thứ nhì, nước ta?