Câu đố về cây:

Buồn tình Lan lại vào chùa
Người xưa tìm đến, Lan đà cắt chuông?