Câu đố về thức ăn:

Em thường dùng để no lòng
Sao ai lại nỡ mang ra chứa đồ?