Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng đắp lũy, đào hào
Ba Đình một thuở đánh hào lính Tây?