Câu đố về các loài động vật:

Con gì inh ỏi xóm giềng
Hết la lại hét, rầy rà khắp nơi?