Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Giã từ Lê chúa về quê
Côn Sơn, Nguyễn Trãi ẩn thân, nơi nào?