Đồng hồ kêu tích tắc

Mới năm giờ sáng thôi

Mặt trời chưa ló dạng

Bác trăng kia vẫn còn.

 

Thế mà đường xe cộ

Vội vã chạy ngược xuôi

Những hàng quán mở cửa

Nấu nướng khói ngút bay.

 

Bóng tối đang dần lắng

Nhường chỗ cho mặt trời

Ánh sáng ấm không gian

Bình minh đã ló dạng.

 

Ánh đèn đường vụt tắt

Nhà nhà mở cửa ra

Mặt trời cười rạng rỡ

Đẹp lắm thành phố ơi!