Chạm thu, lòng gợn heo may
 
Nghe thời gian đọng hai tay lá vàng
 
Se se gió gọi mùa sang
 
Trường ơi, nỗi nhớ lỡ làng cúc xưa
 
Chạm thu, chao cánh chim thơ
 
Rót từng âm vọng xuống mùa buồn tênh
 
Ngỡ tình đã ngủ vào quên
 
Đâu hay thu vẫn lênh đênh tóc người
 
Chạm thu, nắng úa hiên ngồi
 
Vàng phai ngọn lá ngang trời nhớ thương
 
Chiều nay áo trắng lạ thường
 
Cúc xưa giờ nở lạc vườn nhà ai?
 
Em xa, như tiếng thở dài
 
Đường tôi quạnh quẽ hai vai cỏ gầy
 
Xin mùa thôi bớt heo may
 
Vàng nguyên Cúc nhớ những ngày chạm thu.