Câu đố về vật dụng:

Bụng to, miệng rộng oai ghê
Hét la inh ỏi đáng chê anh chàng
Là cái gì?