Câu đố về đồ vật:

Tàu mà chẳng chạy trên sông
Viễn du đây đó bồng bềnh trên mây?