Câu đố về thức ăn:

Bột trắng, sợi ngắn, sợi dài
Lấy em không được anh thương hoài ngàn năm?