Câu đố về thực vật và hoa quả:

Bốn sản phẩm, họ nhà cây
Vỏ, quả, củ, hạt đều cay rõ ràng.
Từ giản dị đến cao sang
Gia vị thông dụng, thuốc thang cũng cần.
(Là những gì?)