Câu đố về động vật:

Bốn mùa đều mặc áo lông
Đi hia vàng chóe “chơi ngông” nhất đời
Nhưng rất chăm chỉ ai ơi
Tinh mơ thức dậy gọi người siêng năng,
Là con gì?