Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bốn mùa cũng chỉ một ngày
Núi cao khắc nghiệt sương mù tuyết giảng?