Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quen đi dọc, chẳng bò ngang
Hai chân là bánh, đôi càng thẳng ngay.
Khi bò kéo, lúc cầm tay
Mùa về hăng hái chở đầy lúa thơm.
(Là cái gì?)