Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Dốc gì anh Vệ quốc quân
Dô hò kéo pháo vang ngân núi rừng.
Làm nên chiến thắng oai hùng
Điện Biên sử sách vang lừng khắp nơi?
(Là dốc nào?)