Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Biển trời in dấu chân quen
Ai qua dẫn lối, ai về độ thân?