Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Mênh mông sông nước Thu Bồn
Lại thêm thánh địa Mỹ Sơn nơi nào?