Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bị giam cầm ở Thái Nguyên
Bên cùng Đội Cấn, nổi lên diệt thù
Bảy ngày, một cõi biên khu
Nghĩa quân tan rã, mặc dù trung kiên?