Câu đố về con người và địa danh:

Bến xưa sông cũ ân tình
Quê hương cách mạng bình minh cuộc đời
Là sông gì?