Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Bến sông, bờ suối là nhà
Gọi con, gọi chiếc - vẫn là một thôi
Nối hai bờ, đỡ xa xôi
Ngày đêm đưa khách đón người qua sông
(Là cái gì?)