Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Bao phen khóc lóc theo cha
Rồi đem nợ nước, tình nhà ra cân
Núi Lam tìm giúp minh quân
Bình Ngô đại cáo, bút thần ra tay?
(Là ai?)