Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Bao nhiêu năm mới thông cầu
Bắc Nam gặp mặt còn gì vui hơn?

Đố là sông gì?