Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Bao năm nuốt lệ đau thương
Cầu nào chia cắt hai miền Bắc Nam?