Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có Trấn Biên Thành
Có Cù Lao Phố, tươi xanh mây trời?