Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Hai Bà ở giữa, sáu tướng kề bên
Hằng năm mồng sáu, tháng hai hội đền?