Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?
(Là bánh gì?)