Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đố ai rể của vua Hùng.
Chỉ vì câu nói, phải đày đảo hoang
Về sau lại được kêu về
Mang theo dưa hấu, đậm đà hương thơm?