Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Anh em cùng một mẹ cha
Sông gì sao chẳng biết nhường nhịn nhau?

Đố là sông gì?