Câu đố về thức ăn:

Bánh gì mang vị ớt tiêu
Ăn vào đỏ miệng, đỏ môi em liền?