Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?
(Là bánh gì?)