Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Câu gì bắc ở hai vai
Không cây mà lại may bằng chỉ kim?