Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về thăm biển Sầm Sơn
Cô Tiên là núi, đền gì ở trên?