Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em miền đất xa xôi
Ba bên biển bạc đắp bồi quê hương?