Câu đố về đồ vật:

Bạn bè nhà bút bao năm
Học hành, ghi chép đều cần đến tôi?