Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mặt đen sì sì
Trắng râu, rơi xuống
Uớt cửa, ướt nhà
Ruộng đồng tươi tốt?

Đố là gì?