Câu đố về vật dụng:

Có quả mà chẳng có cây
Quê ở miền ngược đã đầy bách niên
Là quả gì?